Month: August 2016

ทำไมถึงต้องมีหนังสือออนไลน์ให้บริการในโลกอินเตอร์เน็ต

ในยุคของสังคมก้มหน้า เป็นที่รู้กันดีอยู่แล้วว่าเครื่องโทรศัพท์ Smart Phone หรือเครื่องคอมพิวเตอร์ , Notebook , Tablet หรืออื่นๆ ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะจัดเป็นหนึ่งสิ่งที่สร้างความสะดวกสบายต่อมนุษย์ได้อย่างหลากหลาย ทั้งการติดต่อสื่อสาร ค้นคว้าข้อมูล ส่งข้อความ หรืออย่างอื่นๆ อีกมากมาย ทำให้การอ่านหนังสือมีการเปลี่ยนแปลงขึ้น จากแต่เดิมที่ต้องอ่านหนังสือจากหนังสือ ก็ทำให้มีน้อยลง...