หนังสือสำหรับเด็ก : ปอแก้วนักสะสม

por-keaw-collection

por-keaw-collection

การอ่านหนังสือนิทานที่มีการสอดแทรกความรู้หรือลักษณะนิสัยที่ดีจะช่วยให้เด็กๆ ที่ได้ฟังนั้นจดจำและนำไปทำตามได้อย่างดีเยี่ยม และหากอยากให้เด็กๆ รู้จักการรับผิดชอบที่ดีต่อสิ่งแวดล้อมแล้วต้องอย่าลืมอ่านหนังสือนิทานที่ชื่อว่า ปอแก้วนักสะสม นิทานคำกลอนส่งเสริมพฤติกรรมสร้างสรรค์ดีๆ ช่วยปลูกจิตสำนึกเกี่ยวกับการรับผิดชอบต่อสิ่งแวดล้อมกับการจัดการขยะให้เป็นระบบ ภายใต้แนวคิดที่เรียกว่า 3R ประกอบไปด้วย Reduce, Reuse, Recycle ซึ่งก็มีความหมายตามกันมาว่า ลดการใช้งานสิ่งของ, นำสิ่งของกลับมาใช้งานซ้ำเพื่อให้เกิดประโยชน์ และการคัดแยกขยะก่อนทิ้งเพื่อที่จะสามารถนำไปผลิตเป็นสิ่งใหม่ๆ ต่อไปได้ การอ่านนิทานเล่มนี้จะทำให้เด็กๆ รู้สึกถึงสิ่งที่พวกเขาสามารถช่วยได้เพื่อทำให้โลกน่าอยู่มากยิ่งขึ้น ส่วนผู้ใหญ่อย่างเราเองก็จะเข้าใจภาวะของการช่วยลดโลกร้อนว่ามีความสำคัญขนาดไหน เนื้อหาว่าด้วยเรื่องของการทำกิจกรรมในชีวิตประจำวันของลูกช้าง 3 ตัว กิจกรรมที่ว่านี้ก็เป็นกิจกรรมสนุกสนาน ตัวเด่นของเรื่องอย่างช้างน้อยปอแก้วจะเป็นตัวดำเนินเรื่องเพื่อให้ผู้อ่านและผู้ฟังได้เข้าใจถึงข้อดีในการแยกสิ่งต่างๆ ออกจากกันอย่างชัดเจน ไม่มีการปนเปกันจนมองไม่ออกว่านี่คืออะไรกันแน่ ทำนองว่าหากมีการทิ้งทุกอย่างรวมกันหมดมันก็จะเกิดการทับถมมั่วนั่นเอง